تعداد مقالات: 95

77. نقشِ فناوری در زیستِ اخلاقی شهروندان

دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 69-88

محمد سلیمی؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه جمشیدی


78. ارزیابی ‌‌نسبت میان دین و اخلاق از دیدگاه تامس نیگل

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 74-94

محمد مهدی ستوده؛ محمدرضا بیات


79. تحلیل دروغ مصلحت‌آمیز و امکان روایی اخلاقی آن در حوزۀ حقوق کیفری

دوره 3، شماره 7، تابستان 1399، صفحه 89-112

امیر مرادی؛ محمد آشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا


81. تنگناهای اخلاقی و امکان رواییِ آن در حقوق کیفری ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 95-118

امیر مرادی؛ ناصر قاسمی


82. تبیین تأثیر مُخرّب حسد بر ساحت معرفتی و عاطفی ایمان

دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 111-131

کبری هواسی؛ محمد جواد فلاح


83. واکاوی پدیدارشناسانۀ خشونت خانگی؛ یک دورنمای اخلاقی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1399، صفحه 113-140

علیرضا صیادمنصور


84. فضیلت، عدالت و قانون طبیعی از نگاه السدیر مک‌اینتایر

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 119-145

مریم لاریجانی؛ عبدالله عابدی فر


85. عدالت اخلاقی در تفسیر المیزان و نسبت آن با عدالت افلاطونی و ارسطویی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1399

سید حمید رضا میر عظیمی؛ افراسیاب صالحی شهرودی


86. نسبت مفهومی ‌امرِ اخلاقی و ‌امرِ حقوقی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1399

مازیار خادمی؛ علی محمد فلاح زاده؛ علیرضا اسکندری


91. نقش صلاحیت‌های هوش هیجانی در اخلاق حرفه‌ای مدرّسان با تأکید بر الگوی ترکیبی دانیل گلمن‌

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400

معصومه صادقی؛ محمد تقی سبحانی نیا؛ محمدتقی اسلامی


92. آمیختگی فقه و اخلاق در گزاره‌های فقهی باب معاملات‌

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400

محمد تقی فخلعی؛ منصوره بکایی؛ سید محمد هادی قبولی درافشان


94. واکاوی الگوی اخلاقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400

ملیحه دانشمند؛ شهربانو دلبری؛ سیدحسین رئیس السادات